สอบเก็ยคะแนน เรื่อง ไฟฟ้ากระแส

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
Age: 16 - 17