ใบงานที่ 5 ประเภทของลิขสิทธิ์

Language: Thai
Subject: วิทยาการคำนวณ > แบบฝึกหัด
Age: 14 - 15