เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การอ่าน
Age: 10 - 11