ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับมัธยมต้น

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การอ่าน
Age: 13 - 14

Cynthia ................................ slicing the potatoes in the pot.