เลือกเสียง gkh

Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > พินอิน
Age: 8 - 9