เธอชอบกินอะไร

Language: Thai
Subject: ภาษาจีน > พินอิน
Age: 13 - 14