ดูภาพตอบคำถามภูมิปัญญา

Language: Thai
Subject: ประวัติศาสตร์ > รัตนโกสินทร์
Age: 11 - 12