ใบงานที่ 5 Written answer

Language: Thai
Subject: ช่างยนต์ > ส่งกำลัง
School grade: Thailand Thailand
Age: 15 - 18