ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่2

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10