009 พรทิพย์ คุณวงค์

My worksheets

คอมพิวเตอร์
ใบงานอัลกอริทึม