วิทยาการคำนวณ

ใบงานความรู้
Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13
วิทยาการคำนวณ
ใบงานความรู้
ชื่อ - นามสกุล
ชั้น
เลขที่
คอมพิวเตอร์ คืออะไร
ภาพนี้คืออะไร
ข้อใดคืออุปกรณ์นำเข้า
ปริ้นเตอร์
แป้นพิมพ์
เมาส์
โทรศัพท์
พัดลม
แอร์
ให้นักเรียนวาดรูปอุปกรณ์แสดงผล
หน่วยนับความถี่
โยงคู่จับภาพกับความหมายให้ถูกต้อง
เมาส์
หุ่นยนต์
โทรศัพท์
ให้นักเรียนหารูปเทคโนโลยี คนละ 1 ภาพ
เมาส์