นิตดาพร แสนรินทร์

My worksheets

คอมพิวเตอร์
วิทยาการคำนวณ