ม.1 ใบกิจกรรมที่ 6.1

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand