จับคู่ภาพให้ตรง

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 7 - 8