ขั้นตอนการทำงาน

อัลกอริทึม แบบเรียงลำดับ
Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10