สอบเก็บคะแนน เลขยกกำลัง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เลขยกกำลัง
School grade: Thailand Thailand