แบบทดสอบตัวชี้วัดที่3ครั้งที่2เลขยกกำลัง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เลขยกกำลัง
School grade: Thailand Thailand