ซ่อมกลางภาคเลขยกกำลัง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เลขยกกำลัง
School grade: Thailand Thailand