รู้จักทรงกระบอก

พื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึมและทรงกระบอก รู้จักทรงกระบอก
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 13 - 14