บทกลับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 13 - 14