ดูวิดีโอแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
School grade: Thailand Thailand
00:00 00:00