ใบงาน 7 GEN1401

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > อัตราส่วน
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ
โมเมต้องคืนเงินให้ซานิ
บาท
ธนาคารหักดอกเบี้ยไว้
บาท
นกแลจะได้รับเงิน
บาท
ขวัญใจได้ดอกเบี้ย
บาท
ขวัญใจได้เงินทั้งหมด
บาท
พิมพ์พลอยฝากเงินไว้
บาท