อัตราส่วนที่เท่ากัน

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > อัตราส่วน
School grade: Thailand Thailand