ทดสอบอัตราส่วน

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > อัตราส่วน
Age: 11 - 12