ใบงานที่ 5.1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > สถิติ
School grade: Thailand Thailand