แบบทดสอบหลังเรียน1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > สถิติ
Age: 17 - 18