ใบงานที่ 1 แผนภาพ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > สถิติ
School grade: Thailand Thailand

ใบงานที่ 1 แผนภาพ

ควรไหม