แบบฝึกหัด3.3.2 ค่าวัดการกระจาย (ข้อ1)

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > สถิติ
Age: 17 - 18