งานกลุ่มการเตรียมข้อมูลและระดับการวัดข้อมูล

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > สถิติ
School grade: Thailand Thailand