แบบฝึกหัด 2.1 เรื่อง เลขยกกำลัง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > จำนวนจริง
Age: 15 - 16