แบบฝึกหัดที่ 2 ใช้ทฤษฎีบทที่ 1 เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > จำนวนจริง
School grade: Thailand Thailand