จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > จำนวนจริง
Age: 12 - 13