การบวก การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > จำนวนจริง
Age: 9 - 10