ห้อง 7 การหารจำนวนเต็ม1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การหาร
School grade: Thailand Thailand

นักเรียนคิดว่าเต็ม 10 นักเรียนจะได้กี่คะแนน