โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. 2

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การหาร
School grade: Thailand Thailand

นำจำนวนเสื้อที่บรรจุแต่ละกล่อง(ตัว) x ราคาเสื้อตัวละ(บาท)