หารเลขยกกำลัง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การหาร
Age: 13 - 14