ใบงาน เรื่อง การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องชั่งสปริง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การวัดน้ำหนัก
School grade: Thailand Thailand