เรื่องการชั่ง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การวัดน้ำหนัก
Age: 7 - 8