Počítačové siete

Language: Slovak
Subject: Veda > Fyzika
Age: 12 - 15
Tags: pc siete

Počítačové siete

1. Medzi aktívne prvky, ktoré sa používajú na tvorbu počítačovej siete patrí:
(môže byť aj viac správnych odpovedí)

a) opakovač (repeater), prepínač (switch), smerovač (router)

b) rozbočovač (hub), opakovač (repeater), smerovač (router)

c) rozvádzač (rack), prepínač (switch), smerovač (router)

2. Priraď názvy aktívnych prvkov k obrázkom.

router

switch

3. Pomenuj komponenty na obrázku

Ako sa nazývajú kliešte na obrázku?

4. Aký typ kábla je na obrázku?

5. Na obrázku sa nachádzajú komponenty na vytvorenie počítačovej siete. Označ, čo na obrázku chýba:

Aké označenie má konektor na obrázku?