Micro:Bit - pracovný list

Opakovací test po úvodnej, zoznamovacej, hodine s BBC micro:bit
Language: Slovak
Subject: Veda > Fyzika
School grade: Slovakia Slovakia
Tags: micro:bit

Micro:Bit - pracovný list

Opakovací test po úvodnej, zoznamovacej, hodine s BBC micro:bit

Čo slúži na nahrávanie programov do
micro:bitu a aj na napájanie?

Čo je to micro:bit?

V akom prostredí píšeme kód pre BBC micro:bit?

S akou príponou stiahneme program z
počítača do micro:bitu?

Micro:Bit - pracovný list

Opakovací test po úvodnej, zoznamovacej, hodine s BBC micro:bit

Na čo slúži RESET tlačidlo?

Čo vykoná daný program? Označ správu odpoveď / odpovede.

Hneď po spustení ukáže srdiečko.

Hneď po spustení ma pozdraví.

Ak stlačím tlačidlo A, ukáže sa smutný smajlík.

Ak stlačím tlačidlo B, ukáže sa smutný smajlík.