Pracovný list

Language: Slovak
Subject: Veda > Biológia
School grade: Slovakia Slovakia

KURA DOMÁCA

druh hydiny chovaný pre vajcia a na mäso

1. Spoj obrázok s názvom.

KURIATKO

2. Napíš správne časti tela.

SLIEPKA

KOHÚT

3. Kvíz

Kto je ťažší?

pomôcka: chvosť, hrebeň, krk, krídla, lalok, nohy, trup, zobák

sliepka

4. Osemsmerovka. Nájdi 9 slov spojených s touto témou

kohút

Kura patrí medzi hrabavce.

áno

J
B
G
L
W
V
A
J
C
E
B
R
Y
D
M
J
B
R
V
B
D
O
H
A
C
I
N
S
O
N
E
J
A
M
D
P
V
V
E
J
C
L
C
L
P
L
E
I
U
A
H
E
O
S
K
U
R
N
Í
K
R
R
N
A
K
P
E
I
L
S
E
A
G
H
W
T
Ú
H
O
K
U
O
K
T
A
I
R
U
K
K
U
H
Y
D
I
N
A
H
L
F

nie

5. Nakresli kuru.

Start drawing!

pomôcka: bidlo, broljer, hydina, kohút, kuriatko, kurník, nosnica, sliepka, vajce