Pracovný list ZOO

Language: Slovak
Subject: Veda > Biológia
School grade: Slovakia Slovakia

Zoraď uvedené taxonomické kategórie zostupne presunutím čísla na správne miesto. Vyber správne názvy chýbajúcich taxónov z daných možností.

Start drawing!

Napíš slovenský názov triedy, ktorej predstaviteľ je na predtlačenom obrázku:

Kliknutím na políčka označ charakteristiky, ktoré popisujú triedu diplopoda/mnohonôžky. Označené políčko sa zafarbí modrou farbou.
Prázdne políčka popisujú znaky druhej triedy.

má diplosomity

nemá diplosomity

2 páry nôh na článku

1 pár nôh na článku

končatiny sa napájajú na telo z bočných strán

končatiny sa napájajú na telo zo spodu tela

pomalší pohyb

rýchlejší pohyb

sú dravé

nie sú dravé

dlhšie tykadlá

kratšie tykadlá