sains 3D('22) 1.2

Language: Malay
Subject: Sains > Sains
School grade: Malaysia Malaysia

Arahan:

1. Jawab setiap soalan yang telah disediakan ruang jawapan. (dalam bahasa melayu)

2. Setelah selesai jawab, tekan 'Finish'.

3. Seterusnya, tekan 'Send answers to teacher'.

4. Isi nama dan kelas (pada ruangan group), dan isi email cikgu: d083319@siswa.upsi.edu.my

Berikan 2 contoh bahagian badan bagi setiap kelas berikut:

boleh rujuk buku latihan Science Process Skills muka surat 20