Item Interaction

Language: Malay
Subject: Sains > Sains
Age: 13 - 14

Item Interaction

Siapakah manusia pertama yang menemui teori newton?

Pilih radas sains yang biasa digunakan di dalam makmal.

H
O
R
W
N
Y
H
N
A
M
J
S
F
P
G
T
W
K
A
K
I
R
E
T
O
R
T
D
D
W
J
C
V
H
I
V
O
F
I
W
M
H
Y
K
P
E
F
T
E
J
V
A
G
J
M
E
P
W
D
E
H
W
V
I
S
F
E
G
H
F
M
B
E
A
N
E
P
V
K
S
A
U
I
D
O
U
I
E
W
U
C
J
T
A
B
U
N
G
U
J
I
K
E
W
N
A
F
V
A
K
P
H
T
W
H
R
A
O
T
U
F
T
M
D
E
H
J
T
G
S
F
R
K
B
B
F
G
D
O
M
H
B
C
C
G
A
B
Y
Y
U
U
P
E
P
G
C
J
U
W
B
E
L
Y
O
N
L
O
D
I
M
J
E
E
N
N
U
R
H
V
S
A
K
R
P
W
T
A
I
I
I
J
O
I
H
E
F
I
H
E
L
N
L
O
T
W
I
S
D
K
N
N
S
L
T
B
B
J
M
E
G
S
A
P
M
N

Pilih nama yang betul bagi unsur kimia berikut.

Cu

Iron

Fe

Lead

Ni

Zinc

Zn

Nikel

Pb

Copper