Menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif Tahun 9A1

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Tatabahasa
Age: 14 - 15