Penjodoh bilangan

Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang, binatang, benda dan tempat. Penjodoh bilangan perlu diletakkan sebelum kata nama.
Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Tatabahasa
Age: 12 - 13

Penjodoh bilangan

Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang, binatang, benda dan tempat.

Penjodoh bilangan perlu diletakkan sebelum kata nama.

Padankan perkataan di bawah ini dengan penjodoh bilangan yang sesuai.

Rujuk Buku Tatabahasa Tahun 5 & 6 muka surat 45-49.

seangkatan

kayu

seuntai

petai

sebidang

kapal terbang

seberkas

ais

seketul

tanah

sepapan

tasbih

Encik, saya mahu membeli se_____ pisang.

Encik, berapakah harga se_____ ikan ini?

Encik, saya hendak membeli se_____ bunga ros ini.

Se_____ roti dan empat _____ kek ini beharga B$5.70 sahaja.

urat, tongkol

buku, potong

petak, patah

Se_____ anggur.

Rujuk Buku Tatabahasa Tahun 5 & 6 muka surat 50-52.

Se____ anting-anting.

Rujuk Buku Tatabahasa Tahun 5 & 6 muka surat 50-52.

Se____ surat khabar.

Rujuk Buku Tatabahasa Tahun 5 & 6 muka surat 50-52.

Se____ pasir.

Rujuk Buku Tatabahasa Tahun 5 & 6 muka surat 50-52.

Se____ ubat nyamuk.

Rujuk Buku Tatabahasa Tahun 5 & 6 muka surat 50-52.

Se____ mancis.

Rujuk Buku Tatabahasa Tahun 5 & 6 muka surat 50-52.

Se____ payung.

Rujuk Buku Tatabahasa Tahun 5 & 6 muka surat 50-52.

Se_____ pemata.

Rujuk Buku Tatabahasa Tahun 5 & 6 muka surat 50-52.