LATIHAN SIMPULAN BAHASA TAHUN 3

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Tatabahasa
Age: 8 - 9

LATIHAN SIMPULAN BAHASA TAHUN 3

Padankan simpulan bahasa di bawah dengan maksudnya.

Ada bakat

Hasil usaha sendiri

Berat tulang

Orang yang malas

Cakar ayam

Tulisan yang buruk

Titik peluh

Mempunyai kebolehan

Ulat buku

Suka membaca buku

Orang yang banyak bercakap

Cahaya mata

Banyak mulut

Anak