Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang betul berdasarkan gambar.

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Tatabahasa
Age: 7 - 8