Antonim, Sinonim &Simpulan Bahasa

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Tatabahasa
School grade: Brunei Brunei

Antonim, Sinonim &Simpulan Bahasa

Antonim

Baharu

Layu

Cepat

Takut

Cantik

Tiada

Betul

Salah

Bising

Lama

Duduk

Perlahan

Buka

Berdiri

Darat

Hodoh

Segar

Senyap

Banyak

Laut

Berani

Sedikit

Ada

Tutup

Aman

Kacau

Sinonim

Sinonim

haus

wangi

harum

lilin

dian

badan

hangat

susah

jenazah

dahaga

masa

ganggu

payah

zaman

kacau

panas

nanti

mayat

tubuh

tunggu

pulang

balik

Abu Nawas

Orang yang pandai mencari helah

Tidak pandai membaca dan menulis

Orang yang suka mencuri

Ajak-ajak ayam

Orang muda yang penuh bertenaga

Pelawaan yang tidak bersungguh-sungguh

Sangat kedekut/bakhil

Buta huruf

Gaji yang diterima tanpa membuat kerja

Tidak pandai menulis dan membaca

Tulisan yang tidak boleh dibaca

Cahaya Mata

Anak yang baru lahir dan sangat disayangi

Orang yang tidak memakai kasut atau selipar

Orang yang pandai mencari helah

Panjang tangan

Sangat kedekut/bakhil

Orang yang suka mencuri

Orang yang pandai mencari helah

Darah muda

Orang yang suka mencuri

Orang muda yang penuh bertenaga

Tulisan yang tidak dapat dibaca

Gaji buta

Tidak pandai membaca dan menulis

Pelawaan yang tidak bersungguh-sungguh

Gaji yang diterima tanpa membuat kerja

Cakar Ayam

Tulisan yang tidak boleh dibaca

Orang yang tidak memakai kasut atau selipar

Tidak pandai membaca dan menulis

Kaki ayam

Orang yang tidak memakai kasut atau selipar

Orang yang suka mencuri

Tulisan yang tidak boleh dibaca

Ketam batu

Sangat kedekut/bakhil

Anak yang baru lahir dan sangat disayangi

Tulisan yang tidak boleh dibaca