Membina ayat mengenai buluh

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Brunei Brunei